Çalışanların bağlılığı şimdi her zamankinden daha önemli Takımınızın performansını ve bağlılığını artıracak eğitimler ve keynote’lar için iletişime geçin!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı: {{SATICI}}
Adresi: {{SATICI_ADRES}}
Telefon: {{SATICI_TELEFON}}
E-mail: {{SATICI_EPOSTA}}

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı: {{ALICI}}
Adresi: {{ALICI_ADRES}}
E-mail: {{ALICI_EPOSTA}}

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {{SITE_ADI}} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

{{SIPARIS_TABLOSU}}

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Metodu: {{ODEME_METODU}}
Teslimat Adresi: {{TESLIMAT_ADRESI}}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, {{SITE_ADI}} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka

veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI (kitaplarda cayma hakkı olacak mı?)

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

Etkinlik ve organizasyonlar: Web sitesinden katılım formunu doldurarak talebinizi iletmiş olacaksınız.

• Kayıt formunuzun iptali, sadece etkinlik tarihinden 7 (yedi) iş günü öncesine kadar yapılan yazılı taleplerde geçerlidir. Belirtilen tarihten sonra yapılacak yeni kayıtlar da bu hükme tabidir.

• Katılım bedelinin etkinlikten 7 (yedi) iş günü öncesine kadar seçilen ödeme yöntemine göre yapılmaması halinde etkinliğe katılım talebinizin Küre Eğitim Basın Yayın Org.Hiz. Ltd. Şti. tarafından tek taraflı olarak iptal edileceğini ve iptale ilişkin herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

• Katılım iptalinizi info@hrthinks.me / info@hrdergi.com e-mail adresine gönderebilirsiniz.

• Kayıt iptalinin Etkinlik tarihinden 7 (yedi) iş günü öncesine kadar yapılması durumunda, ödemenin tamamı tarafınıza 14 gün içerisinde iade edilir.

• Herhangi bir sebepten dolayı yapılacak olan kayıt iptallerinin, Etkinlik tarihinden 7 (yedi) iş günü öncesine kadar yazılı olarak bildirilmemesi halinde Etkinlik için herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul etmektesiniz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

· Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma

hakkı kullanılamaz.

· Kitap: Web sayfamızdan satın alma talebinde bulunduğunuz kitaplar alıcıya ulaştıktan sonra alıcının cayma ve iade hakkı bulunmamaktadır.

· Web sitemiz üzerinden satın alınmış olunan her bir kitap, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI’ nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

· Motivatör Değerlendirmesi: Sitemizden satın alma talebi oluşturduğunuz envanter kodunun satıcı tarafından elektronik ortamda gönderisi yapıldıktan sonra kod kişiye özel tek kullanımlık olduğu için alıcının cayma ve iade hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: {{SATICI}}
ALICI: {{ALICI}}